Jak wygląda naprawa opon?

naprawa opon

Naprawa opon, a przygotowania

Oponę należy przede wszystkim oczyścić ze wszelkich zanieczyszczeń, a następnie dokonać dokładnych oględzin powstałego uszkodzenia. Pracownik serwisu opon diagnozuje problem. Uszkodzenia powstałe miejscowo można podzielić ze względu na miejsce ich występowania oraz sposób powstania. Uszkodzone miejsce trzeba przygotować do procesu naprawy, oczyszczając je za pomocą ściernicy kulowej lub promieniowej oraz preparatów chemicznych. Ostre krawędzie w miejscu uszkodzenia trzeba zaokrąglić, a pęknięcia usunąć. Pomiędzy szczelinami pozostawia się około milimetrową szczelinę. Następny etap przygotowania to szorstkowanie, którego celem jest uzyskanie kształtu leja dookoła uszkodzonego miejsca. Przed przystąpieniem do właściwych czynności naprawczych, należy dokonać wyboru odpowiedniego wkładu naprawczego. Jest to uzależnione od wymiaru uszkodzenia (mierzonego w kierunku radialnym i osiowym) oraz klasy prędkości opony.

 

Naprawa opon, a bieżnikowanie

Do właściwych czynności naprawczych opon uszkodzonych należy założenie elementu uszczelniającego. Lejek smaruje się płynem wulkanizacyjnym, a następnie wypełnia mieszanką gumową i ponownie smaruje, tym razem rozpuszczalnikiem. Po odparowaniu rozpuszczalnika montuje się wkład naprawczy, a następnie smaruje go preparatem gazoszczelnym. Za pomocą wałka szlifierskiego można dokonać obróbki końcowej.

 

Naprawa opon zużytych w trakcie eksploatacji nazywana jest bieżnikowaniem. Przebiega ono w dwóch wariantach – na gorąco lub na zimno. Oba procesy rozpoczynają się kontrolą wstępną i szorstkowaniem, ale w ich trakcie używa się specjalnych urządzeń ultradźwiękowych lub rentgenowskich. Usunięcie uszkodzeń i wypełnienie ubytków jest w tym przypadku procesem przygotowawczym. Bieżnikowanie na ciepło wykorzystuje procesy cieplne, dzięki którym polimery w gumie łączą się ze sobą. Bieżnikowanie na zimo z kolei wykorzystuje metody chemiczne i nie wymaga używania specjalistycznych form. Na samym końcu przeprowadza się prace kontrole i wykończeniowe.